Buitenverwachting | Een multifunctionele biologische boerderij in het groene hart.

Openingstijden

Boerderij Buitenverwachting is elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 geopend voor het publiek. Er kan dan op de boerderij worden rondgekeken en meegeholpen. Ook zijn er produkten zoals diverse soorten vlees, melk, eieren, vergeten groenten uit de experimentele zelfpluk moestuin of wol van onze schapen te koop. Tevens verzorgen we rondleidingen, kinderpartijtjes, ontvangen we scholen en bieden we zorg en stageplaatsen aan.

PROEF EN BELEEF DE  BLAARKOP

20170114_101744

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met o.a. slow food Groene Hart en Theo Warmerdam van de Sophiahoeve organiseert Boerderij Buitenverwachting zondag 19 maart een proef en beleef de blaarkopdag.
Op deze dag vertellen we het hele verhaal van de blaarkop. Van de fokkerij van dit bijzondere ras tot de heerlijke producten. We beginnen met het verhaal van de boeren.  Hierbij geven Theo Warmerdam en Corneel van Rijn hun eigen visie op het ras, de historie en de fokkerij. Ook worden er een aantal blaarkopkruisingen van Buitenverwachting bekeken. Na de info over het ras en het bekijken van de koeien komt de bijzondere slager Jan Voordouw aan het woord. Hij vertelt over zijn wijze van slachten, waarna er een live demonstratie plus commentaar plaatsvindt van het uitsnijden van een halve blaarkop. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het opgeven van specifieke vlees wensen.

Naast het vlees wordt er ook aandacht besteed aan andere blaarkop producten zoals de door de Sophiahoeve geproduceerde Leidse boter en Leidse kaas. De dag wordt besloten met een door Culicat bereidt diner op basis van producten van de blaarkop.

 

Proef en beleef de blaarkop vindt plaats op zondag 19 maart van 14.30-20.00.

De locatie is Boerderij Buitenverwachting

Vlietkade 2

2355CR

Hoogmade

 

Alle blaarkop producten zijn op deze dag ook te koop.

Alle deelnemers krijgen een goodie bag mee naar huis

 

Uiteindelijke doel is het onder de aandacht brengen van het in de ark van de smaak opgenomen landbouwhuisdierras de blaarkop

 

Zie voor meer info http://www.slowfood.nl/index.php?page=GroeneHart

 

 

Lamsvlees!

Er is weer heerlijk lamsvlees beschikbaar. Vandaag en morgen is dit ook vers te verkrijgen. Anders in diepgevroren porties van 250 of 500 gram.  Bij aankoop van 3 kilo (lams) vlees krijgt u 10% korting.

Ons Lamsvlees is van biologische herkomst, dat houdt onder andere in dat de lammeren gegarandeerd buitenlopen en dat het voer van de lammeren geproduceerd wordt zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het adagium je bent wat je eet heeft een grote bekendheid maar de  minder bekende consequentie van dit adagium is ; je bent wat, wat je eet, eet. Je maakt deel uit van een grotere geheel, een voedsel keten of web. Het dieet van het dier bepaald in belangrijke mate de smaak en het effect op de gezondheid van het vlees. Het dieet van de lammeren bestaat behalve uit melk  uit “gras”. Ook het dieet van de schapen bestaat bijna helemaal uit “gras”, alleen in de tijd van het lammeren, wanneer ze het extraatje van het krachtvoer wel kunnen gebruiken, om de melkgift voor soms wel drie lammeren te ondersteunen, krijgen ze bijvoeding. “gras”staat hier tussen haakjes omdat het gaat om datgene wat de lammeren en schapen zelf bij elkaar grazen op de weides, dat is meer dan gras alleen. In de weiden groeit namelijk een polycultuur van gras en stikstofbindende klaver te samen met wel en niet gewenste kruiden. Deze polycultuur zorgt ervoor dat de voeding van de schapen gevarieerd is. In verhouding tot vlees van dieren op een dieet van granen heeft vlees van dieren op een dieet van gras meer gezonde vetzuren (omega3 en CLA) en meer vitamine e ( zie ook http://www.eatwild.com/) De schapen zelf hebben ook een belangrijke ecologische rol in het beheer van onze weides, zij grazen anders, waardoor er op een stuk waar twintig koeien er ook met hetzelfde gemak nog tien schapen bij kunnen, bovendien kunnen de schapen met hun lagere gewicht s’winters ook buiten blijven lopen en het gras kort houden zonder de zode te vertrappen, wat op onze grond met koeien niet mogelijk is. Onze lammeren zijn (boeren)Texelaars, een ras dat vooral wordt geroemd om zijn vlees, zij worden geboren in februari of maart als een één twee of drieling. De eerste paar dagen blijven ze in een apart hok met hun moeder binnen , daarna gaan ze in een grotere groep overdag naar buiten  en na en paar weken zijn ze dag en nacht buiten. In september, oktober, november worden de rammen en ooien waar niet mee wordt gefokt, geslacht

Biologische melkveehouders nooit gehoord

100% biologische melk coöperatie wordt uitgesloten van stemrecht in NZO, heeft geen derogatie, maar moet wel opdraaien voor het mestprobleem in de gangbare landbouw.

Eko Holland is de grootste biologische coöperatie van bio-melkveehouders in Nederland. Ruim 180 bioboeren door heel Nederland leveren hun melk aan Eko Holland. In de onderhandelingen over het fosfaat reductie plan is er geen rekening gehouden met onze positie in de sector. Zelfs binnen LTO Nederland hebben we geen stem over dit onderwerp.

We zijn verbolgen over het feit dat wij, biologische melkveehouders in Nederland, ook verplicht worden om onze melkproductie in te perken om de derogatie te kunnen beschermen. Onze biologische normen schrijven maximaal 170 kg stikstof per hectare voor, gelijk aan de Europese norm. Als bioboeren hebben we nooit deel genomen aan derogatie omdat duurzaamheid en natuurlijk evenwicht voor ons belangrijker is dan een intensieve bedrijfsvoering. Daarom wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. In de biologische sector is nu al een groot fosfaat tekort omdat ook de biologische akker- en tuinbouw vraagt naar biologische meststoffen.

De vraag naar biologische producten binnen Nederland groeit flink door. Een beperking van de biologische zuivelproductie zou betekenen dat er meer biologische melk geïmporteerd moet worden om aan de vraag van de consument te voldoen. En daarnaast zorgt het voor een nog groter tekort aan biologische meststoffen binnen de sector. Wij als biologische club melkveehouders gaan met dit fosfaat reductieplan niet akkoord. Wij staan voor eerlijke biologisch geproduceerde melk in Nederland en zijn tegen krimp van de biologische melkproductie.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van Eko-Holland: René Cruijsen 06-29537144.

Workshop Natuurlijk Kaasmaken

download-1

Guerrilla kaasmaker David Asher geeft 2-daagse workshop kaas maken op ‘natuurlijke wijze’ in Hoogmade.

De Canadese biologische boer, ambachtelijke kaasmaker en auteur van het boek ‘The Art of Natural Cheesemaking’ geeft dinsdag 18 en woensdag 19 oktober 2016 een tweedaagse workshop voor de kleinschalige kaasmaker en doe-het-zelf  keukenprins[es].

De workshop van Kefir naar Camembert

Deelnemers aan de workshop leren rauwe melk in kaas te veranderen met alleen natuurlijk stremsel en de van nature in rauwe melk voorkomende bacteriën. Asher breekt op alle fronten met de gangbare manier van kaasmaken en geeft workshops aan gezelschappen over de hele wereld. Hij verkent hierin juist de traditionele, niet-industriële manieren van kaasmaken.

De tweedaagse workshop vindt plaats op  Boerderij Buitenverwachting aan de Vlietkade 2, 2355CR Hoogmade. De kosten bedragen 170,- euro voor een tweedaagse workshop [van 10.00-17.00, inclusief boerenlunch, koffie/ thee en taart] en 95,- euro bij deelname aan één dag. Je bent pas van deelname verzekerd na overschrijving van het volledige bedrag op rekening nummer:

NL21 RABO 0301126089 t.n.v. V.O.F. Buitenverwachting.

Vermeld daarbij je naam en workshop dag[en]. De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers, het maximale aantal is 15. Voor meer informatie bel naar 06-43086252.

Zie voor meer info  Black Sheep School of cheesemaking

Opendag 2016

Aanstaand weekend, 18-19 juni, is het weer zover, dan houdt boerderij Buitenverwachting van 10.00 tot 16.00 opendag. Deze opendag wordt georganiseerd in het kader van lekker naar de boer. Boerderij Buitenverwachting is een multigenerationele, kleinschalige, multifunctionele biologische boerderij in Hoogmade. Het hart van het familie bedrijf wordt gevormd door 40 melkkoeien. De kalfjes mogen op ons bedrijf bij de koe lopen. We hebben niet alleen koeien en kalfjes, maar ook schapen, geiten, kippen, varkens, eenden en bijen. Daarnaast beheren we natuur en zorgen voor de weidevogels. Onze open dag is net als ons bedrijf veelzijdig, er is dus van alles te doen, te zien en te horen. Zo zijn er onder andere jonge lammetjes, een speelweide, kunnen er slootbeestjes worden gevangen, kan je mee op koesafari, zijn er rondleidingen over het eetbare erf en door de experimentele moestuin en is er een waterspeeltuintje. Bovendien kan er genoten worden van verrassende catering op basis van eigen producten. Deze eigen producten worden ook verkocht. Als klap op de vuurpijl is er zondagmiddag ook live muziek van t Valies.

Oogstfeest zaterdag 13 december 2014

Op zaterdag 13 december geven wij een oogstfeest. Dit feest vormt het einde van het (zelf) oogsten uit de moestuin en een afsluiting van het jaar. Nu is dit niet alleen een gezellig en smakelijk samenzijn van allerlei bij de boerderij betrokken personen, onze coproducenten, er is ook ruimte voor hen die kennis met ons willen maken. Daarnaast organiseren wij op dit oogstfeest een uitgebreider programma(zie hieronder) dat nog meer ruimte geeft om met elkaar van gedachten te wisselen over een vorm van landbouw waar het CSA concept centraal staat. Landbouw waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen de boer en de burger. Zo wordt in Vlaanderen (zie http://www.csa-netwerk.be/) maar tegelijk ook in Nederland gewerkt aan door de gemeenschap gesteunde landbouw. Voor meer info zie www.boerderijbuitenverwachting.nl en binnenkort bij www.crowdfarming.nl aanmelden via info@boerderijbuitenverwachting.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Ontvangst13.30 met koffie/thee taart

14.00 begin

Tot 15.00 presentatie: van boer tot crowdfarmer door Corneel van Rijn

15.00-16.00 workshop crowdfarming

16.00-16.30 pauze

16.30 begin 2e gedeelte van  het programma ontvangts met koffie/thee taart.

17.00 mogelijkheid voor rondleiding of een brainstorm met betrekking tot pergola/CSA crowdfarming

18.00-18.30 eten

19.30 borrel

20.30 einde

MvG en hopelijk tot de 13e,

Heerlijkheden

Vanaf zaterdag hebben wij eindelijk weer rundvlees daarnaast zijn onze eerste lammeren alweer rijp waarvan er een van geslacht en verwerkt is. Ook is er  biest voorradig. Er zijn dus weer volop heerlijkheden beschikbaar op boerderij buitenverwachting, wegens een feest zijn we overigens aanstaande zaterdag echter al om 15.00 gesloten.

Lekker naar de boer

Zaterdag 21 en zondag 22 juni doen we van 10.00 tot 17.00 weer mee aan de lekker naar de boer dagen, de open dagen voor biologische bedrijven.

Dit jaar hebben we diverse activiteiten zoals de poldersafari, schapen scheer demonstratie  en waskaarsen rollen. Ook zijn er heerlijke eigen producten of bijzondere producten van anderen te proeven en te kopen. Er is ook een filmpje gemaakt om ons bedrijf en de open dagen in het algemeen te promoten, zie daarvoor youtube

Mangalica’s

 

Op Boerderij Buitenverwachting willen we graag experimenteren met het Mangalica varken. De Mangalica  staat dicht bij de natuur, bij het wilde zwijn en kan het hele jaar buiten lopen. De biggen hebben bv ook strepen net als de biggen van het wilde zwijn.

De Mangalica is behaard vandaar de naam wolvarken en komt oorsprongelijk uit Oost Europa. De exclusieve Mangalica groeit langzaam en heeft heel bijzonder vlees dat mooi dooraderd is, ook het vet is anders en smakelijker. Onderzoek van de Universiteit van Debrecen, Hongarije heeft aangetoond dat het wolvarken onverzadigde vetzuren heeft. Het Omega3 gehalte is 2 à 3 maal hoger dan vis.

De Mangalica is het meest gehypte varken van het moment en staat op het menu van allerlei bijzondere restaurants.  We hebben een aantal biggen van het wolvarken VOF op het oog om op onze boerderij te houden. We willen kijken hoe de wolvarkens het bij ons doen, ook in verhouding tot de Bonte Bentheimers waar we al ervaring mee hebben. We zijn benieuwd hoe de Mangalica’s groeien en uiteindelijk hoe ze smaken. We gaan de Mangalica’s dan op een zo natuurlijk mogelijke wijze houden. Dus zo min mogelijk ingrepen, gezonde gevarieerde voeding die ze gedeeltelijk zelf bij elkaar moeten scharrelen en daardoor ook gezonde varkens die geen medicatie nodig hebben. Iedereen kan hier aan mee doen want deze biggen willen we op de boerderij krijgen door middel van crowdfunding. Investeer nu 50 euro voor een varkensdeel, en ontvang in ruil hiervoor een exclusief Mangalica vleespakket van 4 kilo en wordt uitgenodigd voor een kennismaking, een bijeenkomst in de zomer en een slachtfeest in de slachtmaand november met proeverij. Er is inmiddels al voldoende interesse getoond, wij zijn daarom al afspraken aan het maken om de biggen te bekijken en op te halen.  Als de biggen op de boerderij zijn worden alle aspirant crowdfunders uitgenodigd om met de biggen kennis te maken. Een  ieder krijgt dan voor elk varkensdeel een certificaat.  De betaling van de varkensdelen kan van tevoren worden overgemaakt of op de dag zelf contant worden voldaan. Neem voor meer informatie contact op met info@boerderijbuitenverwachting.nl

 

Buitenverwachting Nieuwsbrief XX

Het is voorjaar de koeien lopen inmiddels buiten en op onze boerderij is het een jonge dieren circus, we hebben biggen, schapen en geitenlammeren, kuikens, jonge bijen, konijntjes en kalfjes

Kalf bij de Koe

Op ons bedrijf houden we de kalfjes bij de koe. Dat betekent dat de kalfjes niet direct na de geboorte bij hun moeder worden weggenomen. Op veel bedrijven, ook biologische, wordt het kalf wel direct na de geboorte weggehaald. Dit wordt mede gedaan uit oogpunt van hygiëne omdat er een aantal ziektes van moeder op kalf kunnen worden overgedragen. Het weghalen wordt ook gedaan om meer controle te hebben op hoeveel het kalf drinkt. Wij kiezen echter voor een andere weg. Door het kalf bij de moeder te laten denken wij dat het kalf een goede weerstand opbouwt en het juist goed doet. Ze groeien in ieder geval goed, dat komt ook omdat ze veel drinken. Dit is dan ook een ander bezwaar, de kalveren drinken bij hun moeder meer dan ze anders zouden krijgen. Kalveren bij de koe kost melk en dus geld. Je krijgt er wel een boel plezier en natuurlijk gedrag voor terug. Bovendien kunnen wij met de bijdrage van adopteer een koe een deel van de gemaakte extra kosten opvangen. Vooralsnog houden we daarom zeker het kalf nog bij de koe.

Koeien met Horens?

 

De meeste runderen krijgen van nature horens. Sinds de komst van de ligboxenstal, zoals wij die ook hebben kregen de koeien op stal meer bewegingsvrijheid, maar verloren ze hun horens. Die werden er afgezaagd. Bij de nieuwe kalfjes worden de horens enkele weken na de geboorte weggebrand, dit gebeurd onder verdoving. Dit is voor de dieren niet echt prettig maar ook niet verschrikkelijk. De horens worden verwijderd omdat koeien met elkaar vechten. Dit doen ze om de rangorde in de kudde te bepalen. Ze stoten dan met de koppen tegen elkaar. In de wei kan het dier dat verliest weg rennen, het gevecht is daarmee beëindigt. In de stal is het wegkomen moeilijker gevechten kunnen daardoor langer doorgaan. Ook gebruiken de koeien hun horens om andere koeien die een lekker plekje hebben of bij lekker voer staan weg te jagen. We hebben wel een aantal koeien met horens gehad omdat we het liefste koeien met horens zien en we wilde experimenteren of dat ging in onze stal. De ervaringen zijn gemengd. Op zich gaat het wel, maar de koeien verwonden elkaar wel. Over het algemeen zijn de verwondingen niet ernstig, maar toch hebben we besloten om onze kalfjes de horens niet te laten houden. We zouden ons inziens alleen op een goede manier gehorende dieren kunnen houden als we een grotere stal hadden of minder koeien houden. Helaas zijn deze twee opties niet haalbaar. Er is echter nog een manier. Sommige koeien zijn namelijk van nature horenloos. Natuurlijk hoornloze kalfjes ontwikkelen geen horens en hoeven dan niet onthoornd te worden. Door horenloze kalfjes te fokken krijgen we niet koeien met mooie horens, maar hoeven we nooit meet de horens te verwijderen. We hebben al  8 horenloze dieren en het worden er steeds meer.

 

Pinken&Caspian

 

Pinken is de naam voor het oudste jongvee, deze zijn dan drachtig of bijna drachtig. De pinken die nog niet drachtig zijn zullen dat snel worden want ons stiertje, Buitenverwachting Caspian loopt er ook bij. Caspian is voor 75% een blaarkop en een zoon van een van onze beste koeien. De pinken gaan nog niet naar buiten. De melkkoeien gaan overdag wel naar buiten en s ’avonds worden ze opgehaald om te worden gemolken. Ze blijven s ’avonds binnen omdat het land te nat is en er nog niet genoeg gras staat. Als het beter is gaan ze s ’avonds ook naar buiten. De pinken worden nog niet gemolken en hoeven dus niet s ‘avonds naar de melkstal gehaald te worden. In de periode dat ze alleen overdag naar buiten kunnen zouden we ze speciaal naar binnen moeten halen, en dat is wat te bewerkelijk. Daarom gaan de pinken pas naar buiten als ze dag en nacht buiten kunnen blijven. Als het weer mee zit hoeft dat gelukkig niet lang te duren.

 

Bean to Bar

In de winkel verkopen we ook producten van derden. Dit moeten dan wel producten zijn waar we achterstaan. Een aanvulling op ons assortiment is de chocolade van chocholatemakers. Waar bijna alle chocolade makers van chocolonely tot mars hun chocolade halen bij het Belgische Callebaut, halen de chocolatemakers alleen de grondstoffen van elders. De chocolade maken ze zelf. De repen die ze hiervan maken zijn bean to bar repen. De repen zijn gemaakt van één soort cacaobonen van een beperkt gebied. Waar de meeste chocolade een mengsel is van verschillende bonen, net zoals een blended whisky een mengsel is van verschillende whisky’s, of een huiswijn een mengsel is van verschillende wijnen, zijn bean to bar repen van chocolade van een soort cacaoaboon gemaakt. Tussen de verschillende soorten cacaobonen zit ook veel smaak verschil net zoals tussen koffie soorten of druivenrassen, en dat verschil proef je. Benieuwd geworden, koop deze maand twee repen en ontvang 10% korting.

Dit was Nieuwsbrief XX

MvG

 

Corneel van Rijn

Older posts >>