Buitenverwachting | Een multifunctionele biologische boerderij in het groene hart.

Adopteer een koe

kleine margriet en torstan tamoen

 

Wat is adopteer een koe

Het project Adopteer een koe is een manier om een  bewuste verbinding te realiseren tussen boer en burger.  Met de bewustwording van deze verbinding wordt dan duidelijk gemaakt dat dierenwelzijn, een mooi landschap, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving, altijd al de verantwoordelijkheid is, niet alleen van de boer, maar ook  van de burger.  De burger is als consument ook een coproducent en bepaald mede door zijn consumptie of dieren een dierwaardig leven lijden, of een traditioneel cultuurlandschap behouden blijft en of het milieu niet bedorven wordt. De kloof  tussen burger/consument en boer/producent is echter zo groot dat de consument de consequenties van zijn aankopen en de werkelijkheid van de voedsel productie uit het oog heeft verloren. Nu kan de consument op een indirecte manier bewust worden gemaakt van de consequentie van zijn aankopen door bepaalde producten te voorzien van keurmerken, bijvoorbeeld het eko keurmerk. De keurmerken maken duidelijk dat er aan bepaalde bovenwettelijke eisen wordt voldaan, en een keuze hiervoor bijdraagt aan ene beter beloning voor de producent of aan een grotere zorg voor het milieu.

Een andere mogelijkheid voor de consument om verantwoordelijkheid te dragen is het aangaan van een directe verbinding, zoals het adopteren van een koe.

Een ‘adoptie’ is een vorm waarin een adoptant een band met een dier en een boer en een boerderij kan opbouwen. De adoptie houdt dan ook in dat de adoptant van het wel en wee van het bedrijf en de dieren op de hoogte wordt gehouden en dat er activiteiten op het bedrijf worden georganiseerd.

Met het project adopteer een koe is het niet alleen de burger die zijn verantwoordelijkheid neemt, maar ook de boer, met het participeren aan het project verplicht de boer zich om op een verantwoordelijk(ere) manier om te gaan met zijn dieren en zijn bodem. Om een voorbeeld van ons bedrijf te geven, wij kiezen ervoor om de kalfjes tot drie maanden na hun geboorte bij hun moeder te laten lopen. Dit is een zeer natuurlijke opfok methode, waarbij de kalfjes groeien als kool, het kost echter ook geld, omdat de kalfjes meer melk drinken. Door de vergoeding die wij voor de geadopteerde koeien ontvangen, kunnen wij deze natuurlijke opfokmethode toch toepassen.

Het project adopteer een koe probeert zowel bij te dragen aan een verbinding tussen boer en burger als  aan een verduurzaming van het landbouwsysteem.

voor meer info, adopteer een koe

 

Adoptieovereenkomst