Buitenverwachting | Een multifunctionele biologische boerderij in het groene hart.

Agriculturen

 

Permacultuur

Een koeien, gras, zonnen of weidevogelboer, wat voor een boer ben ik eigenlijk? Ik verkeer niet in een identiteitscrisis, dit zijn allemaal aspecten van een en dezelfde manier van werken. Permacultuur is dan een van de inspiratiebronnen voor deze manier van werken. Wat is permacultuur?

Permacultuur heeft niets met permafrost te maken. Het woord werd bedacht door twee Australiërs, Bill Mollison en David Holmgren in 1970. Het woord permacultuur komt uit het engels en is een samentrekking van de woorden permanent en agriculture. In deze zin betekent permacultuur dan permanente landbouw. Permanent moet dan niet als iets onbeweeglijks worden opgevat, maar juist dynamisch zoals een ecosysteem dynamisch is. Het model dat permacultuur nastreeft is het model van een natuurlijk ecosysteem. Het gaat er dan niet om, om een ecosysteem te kopiëren, maar om de aan ecosystemen ontleende principes te gebruiken. Met deze principes ontwerpt permacultuur dan geïntegreerde systemen, bijvoorbeeld voor voedselproductie. Een van deze principes is diversiteit. Permacultuur is dan een ontwerp methode. Deze ontwerp methode is niet beperkt tot systemen ten behoeve van voedsel productie, maar is toepasbaar om de leefomgeving te ontwerpen.

(zie voor meer informatie http://www.permacultuurnederland.org/)

Ark van de smaak
De ark van de smaak is een internationaal project van slow food. In deze metaforische ark worden bedreigde smaken opgenomen. Bedreigde smaken zoals die zijn geïncorporeerd in bedreigde producten. Deze producten vinden dan hun oorsprong in een bijzondere wijze van bereiding, of in een specifieke soort. Leidse kaas is zo een bedreigd en oorspronkelijk product. Behalve het behoud van een gastronomische diversiteit en de genoegens die daar uit voortvloeien is het ondersteunen van deze bedreigde producten gelijk ook een ondersteuning van de biodiversiteit, of beter gezet van de agrobiodiversiteit. Deze agrobiodiversiteit sluit dan aan op het eigene van de streek, het terroir, of de ‘bodem’.  De door slow food ondersteunde producten zijn dan ook bijna altijd producten van een bepaalde streek. Deze streek vormde en vormt dan de voorwaarden waarbinnen het product zich kon ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de al genoemde Leidse kaas, die onderdeel uitmaakt van een viereenheid, een viereenheid die verder bestaat uit de blaarkop, karnemelk en boter. Al de onderdelen van deze viereenheid zijn opgenomen of gekandideerd voor de ark van de smaak.