Buitenverwachting | Een multifunctionele biologische boerderij in het groene hart.

Koeien & gras

 

Blaarkop, terug van weggeweest.
blaarkop 
Margriet 50% hf 50% blaarkop

 

Als er één koeienras kenmerkend is voor het groene hart, voor het westelijke veenweidegebied, dan is het wel de blaarkop. De blaarkop is een koe met een herkenbare aftekening, zij heeft twee vaste of losse vlekken rond de ogen de rest van de kop is wit evenals haar sokjes. Zij kan ofwel zwart of wel rood gekleurd zijn. Eertijds waren er meer zwartblaren, tegenwoordig meer roodblaren. Hoewel de aantallen blaarkoppen, zelfs op hun hoogtepunt, nooit meer dan 5 % van de nationale veestapel hebben uitgemaakt, waren de blaarkoppen, voluit Groninger blaarkopen, wel dominant aanwezig in het groene hart evenals, zoals de naam al zegt, in de weide gebieden van Groningen.
Deze streekgebonden koe heeft haar regionale dominante positie echter moeten afstaan aan de in Amerika op basis van fries vee geselecteerde holstein, voluit holstein frisian. Het is met deze koe, die zowel rood als zwart bont kan zijn, waar de weilanden, of in ieder geval de stallen, mee vol staan. Ook wij hebben nog voornamelijk holsteins. Het totale aantal blaarkoppen is door de holsteinisatie zelfs zo ver achteruit gegaan dat het wordt beschouwd als een zeldzaam landbouwhuisdier (http://www.szh.nl/). Behalve dat de blaarkop kan worden beschouwd als een zeldzaam landbouwhuisdier dat bescherming verdient is de blaarkop recentelijk ook gekandideerd om opgenomen te worden in de ark van de smaak van slow food(zie http://www.slowfood.nl/biodiversiteit-ark-van-de-smaak/kandidaten/landbouwhuisdieren/) De blaarkop kan hier in worden opgenomen omdat zij deel uitmaakt van de traditionele viereenheid van regionale zuivelproductie, waarvan de drie andere samenstellende delen zijn; leidse kaas, boerenboter en boerenkarnemelk. Deze zijn al in de ark opgenomen.
De achteruitgang van de blaarkop heeft met veel factoren te maken, maar een belangrijke factor in de verdringing van de blaarkop is de hogere melk productie van de holstein. Vanwege deze hogere productie, werd het houden van blaarkoppen als iets ouderwets gezien, maar het tegendeel is waar, het houden van blaarkoppen is juist iets van deze tijd. Want hoewel de blaarkop minder melk geeft, is zij een sobere bespierde koe met minder problemen. Precies een koe die goed past bij een biologische bedrijfsvoering. Vandaar en ook omdat de blaarkop met deze streek is verbonden, dat wij langzaam maar zeker blaarkop bloed in onze veestapel brengen.

(zie voor meer informatie over de blaarkop http://www.blaarkopnet.nl/)