Buitenverwachting | Een multifunctionele biologische boerderij in het groene hart.

Heerlijkheden

Vanaf zaterdag hebben wij eindelijk weer rundvlees daarnaast zijn onze eerste lammeren alweer rijp waarvan er een van geslacht en verwerkt is. Ook is er  biest voorradig. Er zijn dus weer volop heerlijkheden beschikbaar op boerderij buitenverwachting, wegens een feest zijn we overigens aanstaande zaterdag echter al om 15.00 gesloten.

Lekker naar de boer

Zaterdag 21 en zondag 22 juni doen we van 10.00 tot 17.00 weer mee aan de lekker naar de boer dagen, de open dagen voor biologische bedrijven.

Dit jaar hebben we diverse activiteiten zoals de poldersafari, schapen scheer demonstratie  en waskaarsen rollen. Ook zijn er heerlijke eigen producten of bijzondere producten van anderen te proeven en te kopen. Er is ook een filmpje gemaakt om ons bedrijf en de open dagen in het algemeen te promoten, zie daarvoor youtube

Mangalica’s

 

Op Boerderij Buitenverwachting willen we graag experimenteren met het Mangalica varken. De Mangalica  staat dicht bij de natuur, bij het wilde zwijn en kan het hele jaar buiten lopen. De biggen hebben bv ook strepen net als de biggen van het wilde zwijn.

De Mangalica is behaard vandaar de naam wolvarken en komt oorsprongelijk uit Oost Europa. De exclusieve Mangalica groeit langzaam en heeft heel bijzonder vlees dat mooi dooraderd is, ook het vet is anders en smakelijker. Onderzoek van de Universiteit van Debrecen, Hongarije heeft aangetoond dat het wolvarken onverzadigde vetzuren heeft. Het Omega3 gehalte is 2 à 3 maal hoger dan vis.

De Mangalica is het meest gehypte varken van het moment en staat op het menu van allerlei bijzondere restaurants.  We hebben een aantal biggen van het wolvarken VOF op het oog om op onze boerderij te houden. We willen kijken hoe de wolvarkens het bij ons doen, ook in verhouding tot de Bonte Bentheimers waar we al ervaring mee hebben. We zijn benieuwd hoe de Mangalica’s groeien en uiteindelijk hoe ze smaken. We gaan de Mangalica’s dan op een zo natuurlijk mogelijke wijze houden. Dus zo min mogelijk ingrepen, gezonde gevarieerde voeding die ze gedeeltelijk zelf bij elkaar moeten scharrelen en daardoor ook gezonde varkens die geen medicatie nodig hebben. Iedereen kan hier aan mee doen want deze biggen willen we op de boerderij krijgen door middel van crowdfunding. Investeer nu 50 euro voor een varkensdeel, en ontvang in ruil hiervoor een exclusief Mangalica vleespakket van 4 kilo en wordt uitgenodigd voor een kennismaking, een bijeenkomst in de zomer en een slachtfeest in de slachtmaand november met proeverij. Er is inmiddels al voldoende interesse getoond, wij zijn daarom al afspraken aan het maken om de biggen te bekijken en op te halen.  Als de biggen op de boerderij zijn worden alle aspirant crowdfunders uitgenodigd om met de biggen kennis te maken. Een  ieder krijgt dan voor elk varkensdeel een certificaat.  De betaling van de varkensdelen kan van tevoren worden overgemaakt of op de dag zelf contant worden voldaan. Neem voor meer informatie contact op met info@boerderijbuitenverwachting.nl

 

Buitenverwachting Nieuwsbrief XX

Het is voorjaar de koeien lopen inmiddels buiten en op onze boerderij is het een jonge dieren circus, we hebben biggen, schapen en geitenlammeren, kuikens, jonge bijen, konijntjes en kalfjes

Kalf bij de Koe

Op ons bedrijf houden we de kalfjes bij de koe. Dat betekent dat de kalfjes niet direct na de geboorte bij hun moeder worden weggenomen. Op veel bedrijven, ook biologische, wordt het kalf wel direct na de geboorte weggehaald. Dit wordt mede gedaan uit oogpunt van hygiëne omdat er een aantal ziektes van moeder op kalf kunnen worden overgedragen. Het weghalen wordt ook gedaan om meer controle te hebben op hoeveel het kalf drinkt. Wij kiezen echter voor een andere weg. Door het kalf bij de moeder te laten denken wij dat het kalf een goede weerstand opbouwt en het juist goed doet. Ze groeien in ieder geval goed, dat komt ook omdat ze veel drinken. Dit is dan ook een ander bezwaar, de kalveren drinken bij hun moeder meer dan ze anders zouden krijgen. Kalveren bij de koe kost melk en dus geld. Je krijgt er wel een boel plezier en natuurlijk gedrag voor terug. Bovendien kunnen wij met de bijdrage van adopteer een koe een deel van de gemaakte extra kosten opvangen. Vooralsnog houden we daarom zeker het kalf nog bij de koe.

Koeien met Horens?

 

De meeste runderen krijgen van nature horens. Sinds de komst van de ligboxenstal, zoals wij die ook hebben kregen de koeien op stal meer bewegingsvrijheid, maar verloren ze hun horens. Die werden er afgezaagd. Bij de nieuwe kalfjes worden de horens enkele weken na de geboorte weggebrand, dit gebeurd onder verdoving. Dit is voor de dieren niet echt prettig maar ook niet verschrikkelijk. De horens worden verwijderd omdat koeien met elkaar vechten. Dit doen ze om de rangorde in de kudde te bepalen. Ze stoten dan met de koppen tegen elkaar. In de wei kan het dier dat verliest weg rennen, het gevecht is daarmee beëindigt. In de stal is het wegkomen moeilijker gevechten kunnen daardoor langer doorgaan. Ook gebruiken de koeien hun horens om andere koeien die een lekker plekje hebben of bij lekker voer staan weg te jagen. We hebben wel een aantal koeien met horens gehad omdat we het liefste koeien met horens zien en we wilde experimenteren of dat ging in onze stal. De ervaringen zijn gemengd. Op zich gaat het wel, maar de koeien verwonden elkaar wel. Over het algemeen zijn de verwondingen niet ernstig, maar toch hebben we besloten om onze kalfjes de horens niet te laten houden. We zouden ons inziens alleen op een goede manier gehorende dieren kunnen houden als we een grotere stal hadden of minder koeien houden. Helaas zijn deze twee opties niet haalbaar. Er is echter nog een manier. Sommige koeien zijn namelijk van nature horenloos. Natuurlijk hoornloze kalfjes ontwikkelen geen horens en hoeven dan niet onthoornd te worden. Door horenloze kalfjes te fokken krijgen we niet koeien met mooie horens, maar hoeven we nooit meet de horens te verwijderen. We hebben al  8 horenloze dieren en het worden er steeds meer.

 

Pinken&Caspian

 

Pinken is de naam voor het oudste jongvee, deze zijn dan drachtig of bijna drachtig. De pinken die nog niet drachtig zijn zullen dat snel worden want ons stiertje, Buitenverwachting Caspian loopt er ook bij. Caspian is voor 75% een blaarkop en een zoon van een van onze beste koeien. De pinken gaan nog niet naar buiten. De melkkoeien gaan overdag wel naar buiten en s ’avonds worden ze opgehaald om te worden gemolken. Ze blijven s ’avonds binnen omdat het land te nat is en er nog niet genoeg gras staat. Als het beter is gaan ze s ’avonds ook naar buiten. De pinken worden nog niet gemolken en hoeven dus niet s ‘avonds naar de melkstal gehaald te worden. In de periode dat ze alleen overdag naar buiten kunnen zouden we ze speciaal naar binnen moeten halen, en dat is wat te bewerkelijk. Daarom gaan de pinken pas naar buiten als ze dag en nacht buiten kunnen blijven. Als het weer mee zit hoeft dat gelukkig niet lang te duren.

 

Bean to Bar

In de winkel verkopen we ook producten van derden. Dit moeten dan wel producten zijn waar we achterstaan. Een aanvulling op ons assortiment is de chocolade van chocholatemakers. Waar bijna alle chocolade makers van chocolonely tot mars hun chocolade halen bij het Belgische Callebaut, halen de chocolatemakers alleen de grondstoffen van elders. De chocolade maken ze zelf. De repen die ze hiervan maken zijn bean to bar repen. De repen zijn gemaakt van één soort cacaobonen van een beperkt gebied. Waar de meeste chocolade een mengsel is van verschillende bonen, net zoals een blended whisky een mengsel is van verschillende whisky’s, of een huiswijn een mengsel is van verschillende wijnen, zijn bean to bar repen van chocolade van een soort cacaoaboon gemaakt. Tussen de verschillende soorten cacaobonen zit ook veel smaak verschil net zoals tussen koffie soorten of druivenrassen, en dat verschil proef je. Benieuwd geworden, koop deze maand twee repen en ontvang 10% korting.

Dit was Nieuwsbrief XX

MvG

 

Corneel van Rijn

Koe in de Wei!

 

Aanstaande Zondag 30 Maart gaan onze koeien weer naar buiten,  iedereen is natuurlijk van harte welkom om vanaf 13.00 te komen kijken en mee te genieten. Rond 13.30 gaan de koeien dan naar buiten. Het adres van de stal is Groenwegh 2a 2355 CW . Het is vanuit Hoogmade de eerste stal aan de linkerhand. Er zijn ook consumpties en boerderij producten te koop. Zelf vinden we het een heel mooi moment dat we graag willen delen. Koeien in de wei zijn mooi en een onlosmakelijk deel van het Hollandse landschap. Bovendien vinden  de koeien het ook prettig en is het goed voor hun  gezondheid. Koeien zijn bovendien herkauwers en zijn ervoor gemaakt om te grazen en om vezelig materiaal, gras, te vreten en te verteren. Als de koeien kunnen grazen halen ze zelf hun eigen voer en verspreiden tegelijk zelf hun mest. Het voor mensen oneetbare  gras transformeren zij tot hoogwaardig en gezond voedsel, melk en vlees. Koeien in de

wei hebben een zeer hoge ecologische efficiëntie. Als wij de koeien naar buiten doen gaan ze dan ook niet voor de show. Na de koeiendans blijven ze ook buiten lopen, eerst alleen overdag, later als de omstandigheden beter zijn geworden ook s’avonds. Het moge duidelijk zijn dat wij en onze koeien niet zonder weidegang zouden kunnen.  Weidegang is tevens een voorwaarde voor het biologische keurmerk dat wij hebben. Biologische zuivel is dan ook de enigste zuivel in de supermarkt waarbij de melk gegarandeerd van koeien komt die maximaal weidegang krijgen. Het moment dat onze koeien naar buiten gaan willen we ook aangrijpen om producten van de wilde gans in het zonnetje te zetten. De wilde gans is een plaag en moet in belang van de luchtverkeersveiligheid, de natuur en de landbouw bestreden worden. Het is ontzettend zonde dat dit (h)eerlijke vlees niet meer wordt gegeten. Ik zeg daarom eet liever knalgans dan plofkip. Tevens is er informatie over slowfood , agrarische natuur vereniging VANAde, de Blaarkop en Adopteer een koe.

Tot zondag.

Nieuwsbrief XVIV

Buitenverwachting

Nieuwsbrief XVIV

Het is alweer enige seizoenen gelden dat de laatste nieuwsbrief van Boerderij Buitenverwachting is verschenen. Helaas is  het mij niet eerder gelukt een nieuwsbrief te schrijven.  Dit is niet omdat er niets te melden viel, integendeel. Er is juist heel veel te melden. Mede daarom lukte het mij niet eerder de tijd te vinden om het op papier te zetten. In het vervolg zal de nieuwsbrief weer per seizoen verschijnen. De nu voor u liggende nieuwsbrief is zeker niet alomvattend, erin vindt u slechts een greep uit alle vermeldenswaardige gebeurtenissen en wetenswaardigheden die in de afgelopen maanden aan bod zijn gekomen.

Koeienuitzwaaidag

Het is een buitengewone zachte winter geweest. Zodra alles voldoende is opgedroogd gaan de koeien weer naar buiten en organiseren wij weer de koeiendans .Toen de koeien afgelopen najaar op stal gingen hebben we voor het eerst het op stal gaan “gevierd”. Dit opstalgaan, of de koeienuitzwaaidag  hebben we samen met de WSPA(World Society for the protection of Animals, een internationale dierenwelzijns organisatie.) gedaan. Hoewel we de koeien zo lang mogelijk buiten willen laten lopen, kan dit aan het eind van het najaar niet meer. Niet vanwege de tempratuur maar vooral vanwege de drassige grond. Bovendien groeit het gras in de winter niet. Wanneer het uiteindelijk moet, heeft het ook wel iets knus als de koeien lekker op stal komen. Dat de koeien naar binnen komen markeert de overgang van het najaar naar de winter en lijkt op de in de Alpen traditionele Almabtrieb.            Samen met geïnteresseerden  en Adoptievrienden hebben we deze overgang gevierd. Er was veel belangstelling om de laatste wandeling die onze koeien dit jaar maakten mee te maken. Dat onze koeien naar binnen gingen betekent juist ook dat ze buiten komen. Iets dat niet geldt voor 30% van de Nederlandse melkveestapel. Met de koeienuitzwaaidag wordt  aandacht gevraagd voor weidegang. Voor ons is weidegang onontbeerlijk, we willen niet anders. Koeien in de wei zijn mooi. Niet alleen geniet de boer hiervan, maar ook de burger. Dat de koeien naar buiten gaan is ook ecologisch efficiënt, de koe is als herkauwer gemaakt om te grazen. Al grazende halen ze zelf hun vreten op en brengen zelf hun stront weg. Melk van koeien die grazen bevat ook meer gezonde vetzuren. Bovendien is weidegang een van de eisen van biologische melk. De eisen van biologische melk gaan dan verder dan de weidemelkgarantie. Wil je er zeker van zijn dat je zuivel consumeert die gemaakt is van koeien die zoveel mogelijk buitenlopen en je kan niet direct bij een geschikte boer uit de buurt kopen, koop dan bio-zuivel. Zie voor een verslag en een filmpje; http://www.wspa.nl/latestnews/2013/WSPA-koeien-uitzwaai-2013.aspx. Ook komende herfst willen we een  koeienuitzwaai dag organiseren.

Mangalica-varken

 

 

 

 

 

 

 

Mangalica’s

Nu is het lente en zijn de eerste kuikens en lammetjes gearriveerd. Ook zijn er biggen geboren. Onze Bonte Bentheimer Zeug was drachtig van de Bentheimer beer Hidde. We hebben dus echte Bonte Bentheimer biggen, waarvan we er in ieder geval een zeugje zullen aanhouden als fokzeug. We gaan dus wat meer varkens houden in de toekomst.  Naast het zeldzame Nederlandse ras Bonte Bentheimer (zie voor meer info http://www.bontebentheimer.nl/ ) Willen we experimenteren met een ander ras, de Mangalica. De Mangalica  is een varkens dat nog dicht bij de natuur, bij het wilde zwijn staat, de biggen hebben bv ook strepen net als de biggen van het wilde zwijn. De Mangalica is behaard vandaar de naam wolvarken en komt oorsprongelijk uit Oost Europa. De exclusieve Mangalica groeit langzaam en heeft heel bijzonder vlees dat mooi dooraderd is, ook het vet is anders en smakelijker. De Mangalica is het meest gehypte varken van het moment en staat op het menu van allerlei bijziondere restaurants (zie o.a. http://www.nytimes.com/2009/04/01/dining/01pigs.html?pagewanted=1&_r=0

We willen een aantal biggen houden op de boerderij als experiment om te kijken hoe ze het doen, hoe ze groeien en uiteindelijk hoe ze smaken. Jullie kunnen hier aan mee doen want deze biggen willen we op de boerderij krijgen door middel van crowdfunding. Investeer nu 50 euro voor een varkensdeel, en ontvang in ruil hiervoor een exclusief Mangalica vleespakket van 4 kilo en wordt uitgenodigd voor een slachtfeest in de slachtmaand november met proeverij en een bijeenkomst in de zomer. Neem voor meer informatie contact op met info@boerderijbuitenverwachting.nl

Wilde ganzen

We hebben naast het lams rund en varkensvlees sinds kort ook wilde ganzen producten in ons assortiment. Momenteel hebben wij kroketten en bitterballen en gerookte borst van Schiphol gans van de keuken van het ongewenste dier. We zijn bezig om dit met meer producten zoals wilde ganzenworst uit te breiden. Overzomerende wilde ganzen vormen namelijk een plaag, zowel uit het oogpunt van boeren als van natuurbeheerders. Bovendien bedreigen zij rond Schiphol de veiligheid van het luchtverkeer. Omdat ze bestreden moeten worden en een vogelvrij leven hebben gehad zeg ik beter knalgans dan plofkip.

Afgelopen herfst organiseerden wij samen met andere organisaties zoals VAN Ade, Slow Food en de wildbeheer eenheid Ade, proef en beleef de wilde gans. Een middag die werd afgesloten met een lunch, een middag waar het hele verhaal van de wilde gans werd vertelt van gras tot bord door boer, jager, poelier en kok. Zie voor het verslag http://www.slowfood.nl/userfiles/groenehart/751_130909_tekst_terugblik_wilde_gans1.pdf

Biomassaliteit

Om nog iets dieper op de problematiek in te gaan van bestrijding het onderstaande stukje. Biodiversiteit is een belangrijk begrip binnen de ecologie. Naast dit begrip is echter een ander begrip geïntroduceerd, biomassaliteit. Biomassaliteit duidt dan het massaal voorkomen van een organisme  in de natuur. Denk bijvoorbeeld aan de enorme kuddes gnoes en zebra op de Afrikaanse savanne of de enorme kuddes bizons die op de Amerikaanse vlaktes graasden. Niet alleen de diversiteit maar ook een massaal voorkomen van soorten speelt een belangrijke rol binnen de ecologie. Als een soort te massaal voorkomt en het schade toebrengt aan het ecosysteem slaat het massale voorkomen om in een plaag, zoals velden kaalvretende sprinkhanen. Het natuurlijke evenwicht is zoek. Een plaag is eigenlijk een te massaal voorkomen van een dier, een te hoge biomassaliteit waardoor de biodiversiteit onder druk komt te staan. De in grote getalen voorkomende zomerganzen in Nederland hebben een te hoge massaliteit waardoor het agro ecosysteem te veel onderdruk wordt gezet en de biodiversiteit vermindert. Als de plaag eetbaar is, is dat een voordeel, dan kan je de plaag bestrijden door hem op te eten. Daarom bestrijdt de zomergans eet hem op.

Meat your own

Onder meer met onze Bentheimers, het nieuwe nieuwe Mangalica project en met de wilde ganzen producten zijn we bezig om verantwoordt vlees via een korte keten aan de man te brengen, dit sluit naadloos aan op het project meat your own waaraan wij meedoen. Binnenkort komt hun nieuw site online. Maar nu zijn er al filmpjes te zien die zij hebben opgenomen bij deelnemende boeren. Het filmpje dat bij ons is opgenomen is te zien op. http://www.youtube.com/watch?v=HaOeuqHo7H4

Dit was Nieuwsbrief XVIV,

MvG

 

Corneel van Rijn

Oogst/slachtfeest

 

De winter is al min of meer aangebroken en de meeste gewassen zijn geoogst en dieren geslacht. Daarom is tijd voor een oogstfeest. Op Biologische Buitenverwachting in Hoogmade vieren we dit feest op zaterdag 30 november van 15.00 tot 18.00. Na ontvangst met een kopje koffie of thee en wat lekkers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding over het bedrijf. De leden van de pergola-associatie kunnen het afgelopen teeltseizoen evalueren. Ook wordt een ieder uitgenodigd om mee te denken over het pergola concept en op welke wijze dit concept verder ontwikkeld en uitgerold kan worden. Hierna wordt er soep en varkensvlees van eigen varkens geserveerd vergezeld van een drankje. November is traditioneel de slachtmaand. Ook van onze varkens zijn er onlangs een aantal geslacht. Het oogstfeest is dus tegelijkertijd een slachtfeest. Ons varkensvlees kan dan niet alleen geproefd worden, maar ook worden gekocht en wel met een feestelijke korting van 10%.

Voor het oogst/slachtfeest dient u zich aan te melden. De kosten bedragen 5 euro per volwassene  kinderen, leden van de pergola associatie en adoptievrienden zijn gratis. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@boederijbuitenverwachting.nl. Voor meer informatie zie www.boerderijbuitenverwachting.nl

Koeienuitzwaai

Koeien Uitzwaai dag 10 november

We organiseren al een aantal jaar een koeiendans als de koeien in het voorjaar weer naar buiten gaan. Dit jaar vieren we samen met de WSPA ook een “koeienuitzwaaidag”. We “vieren” dat de koeien weer op stal gaan. Hoewel we de koeien zo lang mogelijk buiten willen laten lopen, kan het aan het eind van het najaar niet meer vooral vanwege de drassige grond. Toch heeft het ook wel iets knus als de koeien lekker op stal komen. Dat de koeien naar binnen komen markeert ook de overgang van het najaar naar de winter en lijkt op de in de Alpen traditionele Almabtrieb. Dat onze koeien naar binnen gaan betekent juist ook dat ze buiten komen. Iets dat niet geldt voor 30% van de Nederlandse melkveestapel. Samen met belangstellenden en Adoptievrienden willen we deze overgang maken en de koeien uitzwaaien  als  zij voor de winter hun laatste wandeling maken richting  de stal. Dit zal rond 15.30 gaan gebeuren. Bij aankomst worden mensen ontvangen met koffie/thee en een koekje. Vóór het uitzwaaien is er de mogelijkheid om mee te gaan met een rondleiding, deze start om 14.00. Daarna gaan de koeien naar binnen,wordt er uitleg gegeven en is er een demonstratie koeienscheren. Bij de stal is er tevens een klein hapje en een drankje en is er gelegenheid om producten van de boer te kopen. Ik hoop jullie te mogen verwelkomen. De koeienuitzwaai is op de locatie aan de Groenwegh nummer 2a te Hoogmade en niet op onderstaand adres.

 

MvG

 

Corneel van Rijn

Dekstiertje te koop

Buitenverwachtings Abel is een Brookingszoon uit de met 87 punten gewaardeerde Eva 89.Eva 89 is een dochter van ducky red, die zelf een talent zoon is uit de moeder van lawn Boy. Ducky is net als lawn boy een hoornloze stier. Abel heeft zijn hoornlo0sheid heid dus via zijn moeder van Ducky. Abel is met 50% brown swiis en 50% rhf een echte out cross stier. Eva heeft een gemiddelde productie (lw 100) op ons bio bedrijf waar de koeien het voornamelijk moeten doen van gras en heeft wat ondersteuning nodig in de gehaltes (3.59 Eiwit). Deze ondersteuning biedt Abel bovendien verbeterd hij de benen en behoudt het exterieur.[Abel heeft als verwachtings waarden o.a. 191 NVI en 109 totaal exterieur een plus van 225 melk en een uiergezndheid van 107] De paring is met behulp van triple a gemaakt. Kortom, Buitenverwachtings Abel is mooi stiertje met een sterke afstamming, zonde als hij in een mesthok zou verdwijnen

Weidelamsvlees van biologische herkomst

Onlangs verscheen het Romeinse kookboek Sapor Limites, de smaak van de limes. Wij staan erin vermeld met speciale aandacht voor ons lamsvlees. Niet alleen is dit boek bij ons verkrijgbaar maar ook hebben we weer biologische weidelamsvlees. Informatie over dit vlees vindt u hieronder. Het vlees is verkrijgbaar in diepgevroren porties van 250 of 500 gram bij aankoop van minimaal een kwart lam (5 kilo) krijgt u korting.

Ons Lamsvlees is biologisch, dat houdt onder andere in dat de lammeren gegarandeerd buitenlopen en dat het voer van de lammeren geproduceerd wordt zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het adagium je bent wat je eet heeft een grote bekendheid maar de  minder bekende consequentie van dit adagium is ; je bent wat, wat je eet, eet. Je maakt deel uit van een grotere geheel, een voedsel keten of web. Het dieet van het dier bepaald in belangrijke mate de smaak en het effect op de gezondheid van het vlees. Het dieet van de lammeren bestaat behalve uit melk  uit “gras”. Ook het dieet van de schapen bestaat bijna helemaal uit “gras”, alleen in de tijd van het lammeren, wanneer ze het extraatje van het krachtvoer wel kunnen gebruiken, om de melkgift voor soms wel drie lammeren te ondersteunen, krijgen ze bijvoeding. “gras”staat hier tussen haakjes omdat het gaat om datgene wat de lammeren en schapen zelf bij elkaar grazen op de weides, dat is meer dan gras alleen. In de weiden groeit namelijk een polycultuur van gras en stikstofbindende klaver te samen met wel en niet gewenste kruiden. Deze polycultuur zorgt ervoor dat de voeding van de schapen gevarieerd is. In verhouding tot vlees van dieren op een dieet van granen heeft vlees van dieren op een dieet van gras meer gezonde vetzuren (omega3 en CLA) en meer vitamine e ( zie ook http://www.eatwild.com/) De schapen zelf hebben ook een belangrijke ecologische rol in het beheer van onze weides, zij grazen anders, waardoor er op een stuk waar twintig koeien er ook met hetzelfde gemak nog tien schapen bij kunnen, bovendien kunnen de schapen met hun lagere gewicht s’winters ook buiten blijven lopen en het gras kort houden zonder de zode te vertrappen, wat op onze grond met koeien niet mogelijk is. Onze lammeren zijn (boeren)Texelaars, een ras dat vooral wordt geroemd om zijn vlees, zij worden geboren in februari of maart als een één twee of drieling. De eerste paar dagen blijven ze in een apart hok met hun moeder binnen , daarna gaan ze in een grotere groep overdag naar buiten  en na en paar weken zijn ze dag en nacht buiten. In september, oktober worden de rammen en ooien waar niet mee wordt gefokt, geslacht

<< Latest posts

Older posts >>